"Az eszme, amit képviselünk..."

   A fa iránti szeretet, tisztelet és megbecsülés. Ez a három tulajdonság megvan mindenkiben, aki a vállalkozáson belül tevékenykedik. Mindenkiben egytől-egyig.

   Elkülönülünk azoktól, akik a fából vagy fa jellegű anyagokból készült alkotásokat minden érzelemtől mentesen gyártják. Kijelenthetem, hogy itt nem gyártás folyik, hanem alkotás. A különbség a kettő között az, hogy míg a gyártás nagy része számokból, statisztikákból, adatokból és minél több termék elkészítéséről szól, az alkotás érzelmekkel túlfűtött, törődő és megértő tevékenység, amely (akár hiszi akár nem) teljesen más légkört teremt a készült alkotás körül.

   Ha egy bútort veszünk példának, akkor a korábban említett gyártás során kapott "emlékeket" adja vissza, mint felfokozott munkatempó, igényesség helyett a mennyiség elve, míg a később leírt alkotásnál viszont a törődésre, a nyugalomra, az odafigyelésre "emlékszik" és ezért ezt fogja továbbadni annak, aki kapcsolatba kerül vele. A fa ugyanúgy élőlény, mint Ön, mint én, mint mi, ezért ugyanúgy is viselkedik, és ugyanazok a tulajdonságai is, még ha különbözik is tőlünk.

   Minden fa egyedi, így minden fából készült alkotás is egyedi, utánozhatatlan teremtés.

   Ahogy minket is az emlékeink határoznak meg, úgy náluk is teljesen létező ez a folyamat. Egy fa képes elmesélni azt, hogy mi történt, illetve történik vele életében. Ezért fontos, hogy míg a gyártásnál a Fát megölik és  élettelen tárggyá alakítják, melyet nevezhetünk akár bútornak is, addig az alkotásnál átalakul, és átlép egy következő Életszakaszba.


   Ezért általunk egy fa kétszer él...


   Én nem szeretném meggyőzni arról, hogy ez így van, mindenkinek szíve-joga eldönteni, hogy hisz-e benne. Mi ezen elvektől vezérelve készítünk mindent, ami a kezünk alól kikerül. Minden Álmot... szívből remélem, hogy az Ön Álmát is megvalósíthatjuk! Várom azt az időt, amikor személyesen is kifejezhetem ezt Ön és Családja felé.


   Ha akármilyen kérdés felmerült, illetve a továbbiakban felmerül Önben, családjában, barátai körében, kérem nyugodtan írja meg nekünk. A weboldalon kialakítottunk egy fórumot Önnek, hogy segíteni tudjunk azokban a dolgokban, amelyekben kételyek gyötrik, ahol felteheti a kérdéseit melyek felmerültek, és ahol tudásunk legjavát nyújtva megválaszolatlan kérdés nem marad.

        Ne feledje a legfontosabbat:                                        Nincs rossz kérdés!